МИД РФ направил ноту протеста Голландии за нападение на дипломата