Соучастник убийства Юрия Волкова освобожден с нарушениями закона